Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021
3 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
4 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021
5 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO. 03/12/2021
6 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO. 03/12/2021
7 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO. 03/12/2021
8 Công ty TNHH Mondovino 03/12/2021
9 ĐINH THỊ BÍCH DIỆP 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LINH 03/12/2021