Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TỐNG THỊ TUẤT 18/10/2021
2 Phạm Văn Hiền 18/10/2021
3 Võ Thị Minh Huyền 18/10/2021
4 NGUYỄN TRỌNG GIANG 18/10/2021 25/10/2021
5 NGUYỄN TRỌNG GIANG 18/10/2021 25/10/2021
6 LÊ THỊ QUỲNH DAO 18/10/2021
7 Quan Tuyết Sâm 18/10/2021 25/10/2021
8 NGUYỄN VĂN BẮC 18/10/2021
9 PHAN VĂN NGHĨA 18/10/2021 19/10/2021
10 ĐỖ THỊ TIN 8262/19 18/10/2021 19/10/2021