Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 hồ vũ bảo huy 27/10/2021
3 NGUYỄN QUỐC THẠNH 27/10/2021
4 PHẠM ĐỨC THẮNG 27/10/2021
5 TRỊNH DUY PHƯỚC 27/10/2021
6 Đậu Xuân Tịnh 27/10/2021
7 hồ vũ bảo huy 27/10/2021
8 VÕ HIẾU UYÊN LINH 27/10/2021 01/11/2021
9 QUÁCH LINH CHI 27/10/2021
10 NGUYỄN THỊ KIM LONG 27/10/2021