Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thúy Kim 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 03/12/2021
4 Nguyễn Hữu Thục Trưng 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Tường Vi 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MASTERTEK 03/12/2021
9 BẠCH KHẮC THU THẢO 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH HÀN CẮT TÂN CƯỜNG THỊNH 03/12/2021