Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huyền Trân 03/12/2021
3 CHÂU THỊ NGỌC NGA 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Lan 03/12/2021
5 Phan Thị Thu Hằng 03/12/2021
6 Võ Thị Thu Nữ 03/12/2021
7 Công Ty TNHH Tuyên Hưng 03/12/2021
8 Phan Thanh Sơn 03/12/2021
9 CHÂU THỊ NGỌC NGA 03/12/2021
10 Vũ Thị Hương 03/12/2021