Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Khưu Hưng 21/10/2021
2 PHẠM VĂN NAM 21/10/2021 22/10/2021
3 QUÁCH THỊ NGỌC TÂM 21/10/2021 22/10/2021
4 TRẦN NGỌC DIỄM HỒNG 21/10/2021 22/10/2021
5 THANG GIA XƯƠNG 21/10/2021 04/11/2021
6 PHAN MINH QUANG 21/10/2021 04/11/2021
7 ĐINH TRỌNG QUANG 1500 21/10/2021 04/11/2021
8 Nguyễn Thị Mỹ Yến 21/10/2021
9 NGUYỄN VĂN TRUNG 21/10/2021 04/11/2021
10 HUỲNH ƯNG BÌNH 21/10/2021