Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
3 LÊ THỊ LIÊN 20/01/2022 27/01/2022
4 Phạm Như Quỳnh 20/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
6 TRẦN PHƯƠNG 20/01/2022
7 TRẦN MẶC KHÁCH 20/01/2022 31/01/2022
8 HOÀNG THỊ THẢO 20/01/2022 31/01/2022
9 TRẦN PHƯƠNG 20/01/2022 27/01/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 20/01/2022 25/01/2022