Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng nhật bình 30/11/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH 30/11/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 30/11/2021
5 Phạm Như Quỳnh 30/11/2021
6 Nguyen Thi Phuc 30/11/2021
7 LÊ THỊ LINH NGÀN 30/11/2021
8 LÊ TUẤN KHƯƠNG 30/11/2021
9 Phạm Thị Huyền Trang 30/11/2021
10 LÊ THỊ LINH NGÀN 30/11/2021