Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hoàng Anh 20/10/2020
2 Nguyễn Phúc Thành 20/10/2020
3 Nguyễn Phúc Thành 20/10/2020
4 NGUYỄN XUÂN HÀ 20/10/2020
5 Đặng Trọng Thành 20/10/2020
6 Đặng Trọng Thành 20/10/2020
7 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 20/10/2020
8 LÊ THỊ Ý NHI 20/10/2020
9 Nguyễn Thị Phương Vi 20/10/2020
10 Mai Thành Trung 20/10/2020 23/10/2020