Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
3 NGUYỄN THỊ HOÀNG 07/10/2022
4 Vũ Thị Minh Trang 07/10/2022
5 NGUYỄN SỸ THẮNG 07/10/2022
6 Nguyễn Gia Phú 07/10/2022
7 NGÔ HUỆ CHÂU 07/10/2022
8 QUÁCH THỊ BÍCH PHƯƠNG 07/10/2022
9 HUỲNH NGỌC SANG 07/10/2022
10 Nguyễn Hoàn Hảo 07/10/2022