Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đoàn Thị Minh Viên 18/01/2022
3 Nguyễn Tài Thi 18/01/2022
4 Vương Hữu Năm 18/01/2022
5 PHẠM VIỆT TRIỀU 18/01/2022 09/02/2022
6 PHẠM VIỆT TRIỀU 18/01/2022 09/02/2022
7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SAPHIRE 18/01/2022 15/02/2022
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SAPHIRE 18/01/2022 15/02/2022
9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SAPHIRE 18/01/2022 15/02/2022
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SAPHIRE 18/01/2022 15/02/2022