Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 PHẠM HẢI TRIỀU 30/11/2021
4 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Hồng Huyên 30/11/2021
6 BÙI LAN KIỀU ANH 30/11/2021
7 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HỮU MINH 30/11/2021
8 LÊ XUÂN HẬU 30/11/2021
9 PHẠM THỊ PHƯƠNG THỦY 30/11/2021
10 NGUYEN THI KIM QUYEN 30/11/2021