Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công ty TNHH XD TM Minh An 13/06/2021 14/07/2021
2 trương thị hương 13/06/2021 14/07/2021
3 Nguyễn Trọng Thu Trang 13/06/2021 14/07/2021
4 Nguyễn Thị Tình 13/06/2021 14/07/2021
5 Đặng Thị Thanh Trúc 13/06/2021 14/07/2021
6 NGUYEN THI MONG DAI 13/06/2021 14/07/2021
7 LÊ THỊ HỒNG CƯƠNG 13/06/2021 14/07/2021
8 Đinh Thị Minh Thanh 13/06/2021 14/07/2021
9 Vũ Kim Anh 13/06/2021 14/07/2021
10 NGUYỄN THỊ MINH 13/06/2021 14/07/2021