Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THANH XUÂN 19/08/2019
2 PHẠM THỊ HẰNG 19/08/2019
3 Lê Viết Hoả 19/08/2019
4 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT NĂNG 19/08/2019 21/08/2019
5 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT NĂNG 19/08/2019 29/08/2019
6 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT NĂNG 19/08/2019 29/08/2019
7 KY MINH TRUONG - ĐÀO THỊ HOA TIÊN 19/08/2019 20/08/2019
8 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT NĂNG 19/08/2019 29/08/2019
9 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT NĂNG 19/08/2019 21/08/2019
10 Nguyễn Phan Phương Trang 19/08/2019