Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN THI THU HUONG 09/12/2021
3 Nguyễn Thị Lào 09/12/2021
4 Nguyễn Duy Hoà 09/12/2021
5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/12/2021
6 Trịnh Văn Cương 09/12/2021
7 Phan Thị Minh Diễm 09/12/2021
8 Tạ Thị Hoàng Anh 09/12/2021
9 TRẦN THỊ HOÀNG ÂN 09/12/2021 22/12/2021
10 Nguyễn Đức Lâm (Bưu điện) 09/12/2021 14/12/2021