Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TMV DOANH ĐẶNG 09/12/2021
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 09/12/2021
4 TRƯƠNG TRẦN TUYẾT VÂN 09/12/2021
5 DIỆP KIM HOA 09/12/2021
6 Nguyễn Thị Thu Thương 09/12/2021
7 Lê Thị Tuyết phượng 09/12/2021
8 Trần Thị Lan Vi 09/12/2021
9 Doãn Thị Hồng Ngọc 09/12/2021 14/12/2021
10 Phạm Linh Trang 09/12/2021 14/12/2021