Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH NGUYÊN 14/06/2021 15/06/2021
2 NGUYỄN THANH NGUYÊN 14/06/2021 15/06/2021
3 LÊ THANH PHONG 14/06/2021 15/06/2021
4 MAI VĂN NGHĨA 14/06/2021 15/06/2021
5 Hoàng Vũ Thu Uyên 14/06/2021
6 Nguyễn Quốc Tân 14/06/2021
7 Đào Thị Toản 14/06/2021 14/07/2021
8 PHẠM HUỲNH ĐÔNG 14/06/2021
9 Hồ Hoàng Trường 14/06/2021 21/06/2021
10 NGUYỄN THỊ THU HÀ 14/06/2021