Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Kim Thu 26/10/2021
3 Lâm Kim Thu 26/10/2021
4 Huỳnh Thanh Hằng 26/10/2021
5 NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 26/10/2021
6 LÊ MẠNH HÙNG 26/10/2021 29/10/2021
7 Võ Thị Kim Trang 26/10/2021
8 Lâm Kim Thu 26/10/2021
9 Phan Thị Như Thảo 26/10/2021
10 Nguyễn Thông Cẩm Tú 26/10/2021