Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ THỊ THANH HUYEN 03/12/2021
3 LÊ THỊ LOAN PHI 03/12/2021
4 Đỗ Thị Mỹ Hiệu 03/12/2021
5 VƯƠNG ĐỖ HOÀNG NGÂN 03/12/2021
6 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021
7 Công Ty TNHH Sản Xuất TM DV Chính Hiệu 03/12/2021
8 Lưu Thị Hậu 03/12/2021
9 Trương Thị Mỹ Ngân 03/12/2021
10 Trần Thị Yến Nhi 03/12/2021