Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hải Linh 20/10/2021
2 TRƯƠNG KIM QUAN 20/10/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG XIẾU 20/10/2021
4 Trần Tấn Phúc 20/10/2021
5 Nguyễn Hải Linh 20/10/2021
6 ỨNG MỸ NGỌC 20/10/2021
7 Nguyễn Tấn Danh 20/10/2021
8 Trinh Kieu Hanh 20/10/2021
9 BÙI DUY THÁI 20/10/2021
10 ĐÀO TRẦN UYÊN THY 20/10/2021 21/10/2021