Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hải Triều 27/11/2021
3 NGÔ VĂN DIỆU - PHẠM THỊ QUẾ 27/11/2021 14/12/2021
4 TRẦN THỊ PHƯƠNG 27/11/2021
5 LƯU TỐ HOA 27/11/2021 01/12/2021
6 NGUYỄN THỊ LAN 27/11/2021 06/12/2021
7 PHẠM MINH NAM 27/11/2021 13/12/2021
8 PHẠM MINH NAM 27/11/2021 13/12/2021
9 NGUYỄN THANH HÒA 27/11/2021 06/12/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH - NGUYỄN THỊ HUẾ 27/11/2021 20/12/2021