Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bình An 20/05/2022
3 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 20/05/2022
4 hoàng công linh 20/05/2022
5 Lê Thị Hiên 20/05/2022
6 Nguyễn Thị Thu Uyên 20/05/2022
7 Hoàng Văn Minh 20/05/2022
8 TRƯƠNG KIM QUAN 20/05/2022
9 CÔNG TY TNHH NATEK 20/05/2022
10 Hồ Thị Hà 20/05/2022