Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Y Phụng 03/12/2021
3 Đinh Tuyết Mai 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thu Hà 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Hồng Tính 03/12/2021
6 TRẦN BÁ VI 03/12/2021
7 Hồ Thị Mai Trinh 03/12/2021
8 Lê Thúy Kim 03/12/2021
9 lê ngọc hương thanh 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH TM BẢO THIỆN 03/12/2021