Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thanh Nhàn 26/05/2022
3 Phan Châu Sĩ 26/05/2022
4 QUẢNG TRỌNG HÙNG 26/05/2022
5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG NGỌC HẠNH 26/05/2022
6 NGUYỄN VĂN TƯ 26/05/2022
7 Phan thị yến nhi 26/05/2022
8 TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHƯƠNG 26/05/2022
9 Đỗ Ngọc Cường 26/05/2022
10 Lê Thị Thu Hiền 26/05/2022