Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Pham Nhu Quynh 14/06/2021
2 ĐẶNG VĂN BẢO 14/06/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG 14/06/2021
4 LÊ ANH HOÀNG 14/06/2021
5 Vũ Thị Mơ 14/06/2021
6 LÂM TRIỂN TOÀN 14/06/2021
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 14/06/2021
8 Ngô Thị Thu Hà 14/06/2021
9 LÝ THỊ HỒNG HẠNH 14/06/2021 15/06/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THÀNH ĐẠT 14/06/2021 28/06/2021