Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THÁI ĐỨC THẮNG 21/10/2021
2 Phạm Phú Hiếu Tâm 21/10/2021
3 NGUYỄN THỊ CHÂM HUYỀN 21/10/2021
4 Lê Hoài An 21/10/2021
5 Nguyễn thị tươi 21/10/2021
6 PHẠM HỮU VINH 21/10/2021
7 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 21/10/2021
8 Vũ Thị Kim Oanh 21/10/2021
9 Đỗ Ngọc Khánh Linh 21/10/2021
10 Nguyễn Gia Việt Huy 21/10/2021