Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Nguyễn Thị Thảo 02/12/2021
4 ĐINH THỊ THU DUNG 02/12/2021
5 PHAM TRAN DIEU THOA 02/12/2021
6 Phan Thị Trúc Khoa 02/12/2021
7 Trần Thị Minh Hiền 02/12/2021
8 TRẦN THỊ KIM SA 02/12/2021
9 Huỳnh Phan Kinh Luân 02/12/2021
10 phạm anh Kiệt 02/12/2021