Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tuấn Trung UPS 20/10/2021
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/10/2021
3 Trần Hồng Lê 20/10/2021
4 TRẦN NGỌC THANH 20/10/2021
5 Lưu Quang Vinh 20/10/2021
6 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021 27/10/2021
7 Đồng Viết Hoàng Phương 20/10/2021
8 LÊ THỊ BƯỞI 20/10/2021 21/10/2021
9 trần văn bảo 20/10/2021 21/10/2021
10 mai thị na 20/10/2021 21/10/2021