Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 18/01/2021
2 GIANG CAO TUẤN 18/01/2021
3 Mai Nguyễn Kiều Oanh 18/01/2021
4 Công Ty TNHH Trần Hưng International 18/01/2021
5 Phạm Văn Hiền 18/01/2021
6 VÕ THỊ HOÀNG DUNG 18/01/2021
7 LU VĨNH KÝ 18/01/2021
8 HUỲNH HỒNG HOA 18/01/2021
9 Phạm Văn Hiền 18/01/2021
10 Công Ty TNHH Lock 18/01/2021