Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN KIM CÚC 31/07/2021
2 NGÔ VĨNH QUÝ 31/07/2021
3 Trần Minh Anh 31/07/2021
4 LÊ NHỰT HÀO 31/07/2021
5 DOÃNG ĐẠI HIỆP 30/07/2021 27/08/2021
6 Trương Hoài Bảo 30/07/2021
7 nguyen xuan sang 30/07/2021
8 Trương Thái Hoàng My 30/07/2021
9 NGUYỄN CÔNG DŨNG 30/07/2021
10 Bùi Thị Kim Hoàng 30/07/2021