Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG KHOA 22/01/2022
3 La Kim Ngân 21/01/2022
4 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 21/01/2022
5 NGUYỄN CHÍ THÂN 21/01/2022
6 LÊ HỮU ĐẠO 21/01/2022
7 NGUYỄN HOÀNG SONG TOÀN 21/01/2022
8 TRẦN THỊ THÙY LINH 21/01/2022
9 HÀ THỊ THÚY NGA 21/01/2022
10 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 21/01/2022