Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HOA LÝ 07/07/2022
3 Nguyễn Thị Thảo 07/07/2022
4 Ma Thươ 07/07/2022
5 Nguyễn Thị Hường 07/07/2022
6 Vũ Thị Kim Ngọc 07/07/2022
7 PHẠM CHÍ KHANG 07/07/2022
8 Lư Hoàng Thiện 07/07/2022
9 Trần Thiên Ngọc 07/07/2022
10 ĐẶNG VĂN ÁNH 07/07/2022 08/07/2022