Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Hằng 23/05/2022
3 Phan Thị Sửu 23/05/2022
4 Lý Thị Thu Hằng 23/05/2022
5 PHẠM THỊ BẠCH MƠ 23/05/2022
6 Cty TNHH Bao Bì Đại Đại Phát 23/05/2022
7 Trần Kim Mai 23/05/2022
8 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 23/05/2022
9 Ngô Thị Kim Thoa 23/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 23/05/2022