Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Tú Phương 25/05/2022
3 LÊ TRẦN NHẬT LINH 25/05/2022
4 Lê Thị Tú Phương 25/05/2022
5 Nguyễn Thương Thư 25/05/2022
6 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
7 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
8 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
9 VPĐD MODUS FURNITURE INTERNATIONAL 25/05/2022
10 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 25/05/2022