Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯƠNG KHANG 26/05/2022
3 Đặng Trần Ngọc Ngân 26/05/2022
4 Phan Nguyễn Nhã Uyên 26/05/2022
5 VÕ THỊ TUYẾT LANG 26/05/2022
6 Nguyễn Thị Kim Dung 26/05/2022
7 Nguyễn Thị Bạch Kim 26/05/2022
8 Võ Thị Loan 26/05/2022
9 TRẦN CÔNG HIỆP 26/05/2022
10 Nguyễn Thái Triều Vân Anh 26/05/2022