Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Phương 23/05/2022
3 Vũ Kỳ Nam 23/05/2022
4 Nhan Vũ Kim Hải 23/05/2022
5 LÊ THỊ HỒNG THỦY 23/05/2022
6 Nguyễn Thị Hồng 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THI THI 23/05/2022
8 LÊ NHỰT TRƯỜNG 23/05/2022
9 Tran thi bieu 23/05/2022
10 Ngô Kim Lang 23/05/2022