Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Vân 26/05/2022
3 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VNCONS 26/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HIỂN ĐẠT 26/05/2022
5 Huỳnh thị tuyết hoa 26/05/2022
6 Trần Thanh Nhàn 26/05/2022
7 Phan Châu Sĩ 26/05/2022
8 QUẢNG TRỌNG HÙNG 26/05/2022
9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG NGỌC HẠNH 26/05/2022
10 NGUYỄN VĂN TƯ 26/05/2022