Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ PHƯỚC HÙNG 27/10/2020 02/11/2020
2 bui tri thien 27/10/2020
3 Lê Phan Thảo Ly 27/10/2020 30/10/2020
4 DƯƠNG TRẦN GIA ÂN 27/10/2020 30/10/2020
5 Nguyễn Thị Minh Hảo 27/10/2020 30/10/2020
6 Nguyễn Thị Minh Hảo 27/10/2020 30/10/2020
7 Lê Phan Thảo Ly 27/10/2020 30/10/2020
8 Lê Phan Thảo Ly 27/10/2020 30/10/2020
9 Nguyễn Thị Minh Hảo 27/10/2020 30/10/2020
10 Phan Thị Ngọc Mai 27/10/2020