Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ BẠCH ĐẰNG 18/05/2022 23/05/2022
3 NGUYỄN VĂN KHANG 18/05/2022 23/05/2022
4 Bùi Thị Hà Phương 18/05/2022
5 Nguyễn Mạnh Triều 18/05/2022
6 Nguyễn Thị Bình An 18/05/2022
7 TRẦN THANH SƠN 18/05/2022
8 VĂN HUY HOẠT 18/05/2022
9 LÊ TRƯỜNG VŨ 18/05/2022
10 Nguyễn Như Quỳnh 18/05/2022