Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN TƯ 26/05/2022
3 Phan thị yến nhi 26/05/2022
4 TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHƯƠNG 26/05/2022
5 Đỗ Ngọc Cường 26/05/2022
6 Lê Thị Thu Hiền 26/05/2022
7 Nguyễn Trần Tuấn Vũ 26/05/2022
8 Nguyễn Trần Tuấn Vũ 26/05/2022
9 VÕ TẤN PHÁT 26/05/2022
10 BÙI THỊ ĐIỆP 26/05/2022