Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ HUỲNH PHƯƠNG THẢO 03/08/2021
2 NGUYỄN THỊ DIỄM XUÂN 03/08/2021
3 Trần Tâm Trí 03/08/2021 06/08/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 03/08/2021 10/08/2021
5 Lê Thị Thùy Dương 03/08/2021 10/08/2021
6 Lê Thị Thùy Dương 03/08/2021 10/08/2021
7 KIM THỊ HẰNG NGA 03/08/2021 10/08/2021
8 NGUYỄN THỊ DIỄM XUÂN 03/08/2021
9 NGUYỄN THÙY MY 03/08/2021
10 NGUYỄN DUY ĐỨC 03/08/2021 10/08/2021