Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Đạt 27/10/2021
3 PHAN TIẾN MẠNH 27/10/2021
4 NGÔ CÔNG THÊM 27/10/2021 23/11/2021
5 HỒ LỶ PHÚC 27/10/2021
6 Vũ Minh Khôi 27/10/2021 01/11/2021
7 Trần Ngọc Hà 27/10/2021
8 LỮ THẾ VƯƠNG 27/10/2021
9 CAO THỊ LAN 27/10/2021
10 trần anh dũng 27/10/2021 01/11/2021