Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN KIM NGÂN 14/05/2021
2 Hoàng Thị Kim Huệ 14/05/2021
3 ĐỖ THỊ HIỀN 14/05/2021
4 CTY TNHH BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN 14/05/2021 28/05/2021
5 TRẦN VĂN MINH 14/05/2021
6 Phạm Như Quỳnh 14/05/2021
7 NGuyễn Thị Hoài Trinh 14/05/2021
8 NGUYỄN HẢI NAM 14/05/2021 25/05/2021
9 NGUYỄN HẢI NAM 14/05/2021 25/05/2021
10 Nguyễn Quốc Thái 14/05/2021 25/05/2021