Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Lê 17/09/2021
2 Thanh Thảo 17/09/2021
3 PHẠM THỊ NGA 17/09/2021
4 VƯU HÁ 17/09/2021
5 Trần Hồ Hải Yến 17/09/2021
6 PHẠM THỊ MINH TRANG 17/09/2021
7 Dương Văn Thuận 17/09/2021
8 Trần Hữu Nghĩa 17/09/2021
9 Lưu Tuyêt Anh 17/09/2021
10 Nguyễn Đức Minh 17/09/2021