Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Phạm Kim Khánh 23/10/2021
3 Châu Thanh Thùy 22/10/2021 28/10/2021
4 Châu Thanh Thùy 22/10/2021 28/10/2021
5 Nguyễn Thị Xuân Thy 22/10/2021
6 VÕ THỊ HỒNG YẾN 22/10/2021
7 Trần Thị Loan 22/10/2021
8 Nguyễn Anh Tuấn 22/10/2021
9 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
10 Kiều Trúc Thuỳ Dung 22/10/2021