Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hoàng Mai Phương 30/11/2021
3 NGUYỄN TRẦN ĐỨC MINH 30/11/2021
4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NGUYÊN 30/11/2021
5 Nguyễn Hoàng Mai Phương 30/11/2021
6 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 30/11/2021
7 Phan Thị Mỹ Dung 30/11/2021
8 Trần Liêu Ngọc Duy 30/11/2021
9 Nguyễn Thị Thanh Kiều 30/11/2021
10 ĐẶNG THỊ NGỌC PHƯƠNG 30/11/2021