Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THANH HỒNG 29/11/2021
3 Phan Thanh Sơn 29/11/2021
4 Công ty TNHH Grow Up JV 29/11/2021
5 Phạm Hiểu Đình 29/11/2021
6 TRINH QUOC DUNG 29/11/2021
7 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 29/11/2021
8 Đặng Quốc Cường 29/11/2021
9 Tất My Trâm 29/11/2021
10 BÙI THÁI HẰNG 29/11/2021