Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lan Minh Nhật 28/01/2022
3 NGUYỄN TRẦN QUANG KHÁNH 28/01/2022 18/02/2022
4 TRIỆU THỊ HOÀI - NH: BÙI ANH QUÂN SĐT: 0933745157 28/01/2022 07/02/2022
5 ĐINH NGỌC HÀ 28/01/2022 18/02/2022
6 TRẦN VĂN QUYỀN - UQ: NGUYỄN VĂN LÊNH SĐT 0938397981 28/01/2022 07/02/2022
7 NGUYỄN VĂN NÔNG 28/01/2022 07/02/2022
8 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 28/01/2022 07/02/2022
9 Nguyễn Anh Tuấn 28/01/2022
10 TRẦN PHAN HIỂN 28/01/2022 18/02/2022