Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 trương thị ngọc huệ 26/10/2021
3 Nguyễn Xuân Thành 26/10/2021
4 Minh Trung Le 26/10/2021
5 Phạm Phú Hiếu Tâm 26/10/2021
6 Lâm Quốc Bảo Minh 26/10/2021
7 Nguyễn Viết Thanh 26/10/2021
8 Nguyễn Ngọc Bích 26/10/2021 29/10/2021
9 Lê Quốc Vũ 26/10/2021 29/10/2021
10 Lê Quốc Vũ 26/10/2021 29/10/2021