Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
3 27667.120.17.001651 Phan Quốc Thanh 27/05/2017 01/06/2017 Đang xử lý
4 27667.120.17.001651 Phan Quốc Thanh 27/05/2017 01/06/2017 Đang xử lý
5 27442.120.17.023682 27/05/2017 23/06/2017 Đang xử lý
6 27442.120.17.023682 27/05/2017 23/06/2017 Đang xử lý
7 26845.120.17.007962 27/05/2017 12/06/2017 Đang xử lý
8 26845.120.17.007962 27/05/2017 12/06/2017 Đang xử lý
9 27448.120.17.023681 27/05/2017 23/06/2017 Đang xử lý
10 27448.120.17.023681 27/05/2017 23/06/2017 Đang xử lý