Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 2017050001463/BN-VP TẠ THỊ HỒNG KIM - TRAN, THAI XUONG 24/07/2017 24/07/2017 Đang xử lý
3 08-17-000410 Nguyễn Đức Tài 22/07/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 08-17-000567 Nguyễn Minh Hiếu 22/07/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 08-17-000566 Võ Thúy Liễu 22/07/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 HUỲNH VĂN HOÀNG HUỲNH VĂN HOÀNG 22/07/2017 09/08/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
7 26882.120.17.010259 22/07/2017 27/07/2017 Đang xử lý
8 26830.120.17.013588 22/07/2017 07/08/2017 Đang xử lý
9 26902.120.17.010258 22/07/2017 27/07/2017 Đang xử lý
10 27562.120.17.022985 22/07/2017 18/08/2017 Đang xử lý