Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG VĨNH THỊNH 19/01/2018 24/01/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
2 lê hoàng vinh 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 TRẦN THỊ BÍCH LOAN 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 THCS_8/2_11 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 THCS_KT_08 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 THCS_8/2_11 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 THCS_PSN_8/2_25 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 THCS_KT_LỚP 8/3_STT:37 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 THCS_PSN_8/4_04 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 THCS_KT_8/1_31 18/01/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến