Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 TRẦN QUÂN CƠ 18/11/2017 11/12/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
3 TRẦN QUÂN CƠ 18/11/2017 29/11/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
4 TRẦN THANH MỸ 18/11/2017 23/11/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
5 VŨ HÀN HOÀNG OANH 18/11/2017 29/11/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
6 NGUYỄN THỊ LUYẾN 18/11/2017 23/11/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
7 NGUYỄN NGỌC THANH 18/11/2017 29/11/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
8 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 18/11/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 Nguyễn Thị Lệ 18/11/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 Nguyễn Thị Kim Phượng 18/11/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến