Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TỪ HOÀNG DŨNG 17/08/2018
2 LÊ TUẤN TRIỀU 17/08/2018
3 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG ANH 17/08/2018 21/08/2018
4 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG ANH 17/08/2018 21/08/2018
5 CAO THÙY DƯƠNG 17/08/2018
6 NGUYỄN THANH BÌNH 17/08/2018
7 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG ANH 17/08/2018 29/08/2018
8 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG ANH 17/08/2018 21/08/2018
9 NGUYỄN VĂN TUẤN 17/08/2018
10 Bùi Kim Xuyến 17/08/2018 21/08/2018