Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 2017050001670/BN-VP PHẠM NGỌC DUNG 21/08/2017 21/08/2017 Đang xử lý
3 2017050001669/BN-VP NGUYỄN THỊ KIM HẠNH 21/08/2017 21/08/2017 Đang xử lý
4 08-17-000165 Mai thanh hải 20/08/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 08-17-001383 Nguyễn Chí Phục 19/08/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 2017010001359/BN-VP TRẦN THỊ LANG 19/08/2017 23/08/2017 Đang xử lý
7 2017010001358/BN-VP TRẦN THỊ KIM HOA 19/08/2017 23/08/2017 Đang xử lý
8 2017010001357/BN-VP NGUYỄN TRẦN SƠN BÌNH 19/08/2017 23/08/2017 Đang xử lý
9 2017010001354/BN-VP HOÀNG THỊ HIỆP 19/08/2017 23/08/2017 Đang xử lý
10 2017010001353/BN-VP TRẦN ĐÌNH NINH 19/08/2017 23/08/2017 Đang xử lý